Förtroendemannaregister Solna stad

Övrigt (15 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Arvodeskommittén
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Internationella Kommittén
Likabehandlingskommittén
Kommunala Pensionärsrådet
Mälardalsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Trygghetsrådet
Exploaterings- och fastighetsberedning
Miljö- och demokratiberedning
Storstockholms Brandförsvarsförbunds direktion
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) ombud till förbundsmöte
Kommunrevisionen
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater
Stiftelsen Filmstadens Kultur