Förtroendemannaregister Solna stad

Övrigt (13 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Arvodeskommittén
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Internationella Kommittén
Likabehandlingskommittén
Kommunala Pensionärsrådet
Mälardalsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Trygghetsrådet
Storstockholms Brandförsvarsförbunds direktion
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) ombud till förbundsmöte
Kommunrevisionen
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater
Stiftelsen Filmstadens Kultur