Förtroendemannaregister för Solna stad

Bolag (13 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Käppalaförbundet, fullmäktige
Mälarens vattenvårdsförbund
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Norrvatten, kommunalförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Solnabostäder AB
Söderhalls Renhållningsverk AB SÖRAB
Norrenergi AB
Råsunda Förstads AB
Solna Vatten AB
Överjärva Gård AB
Solna Tenniscenter AB