Förtroendemannaregister för Solna stad

Samuel Klippfalk (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
072 583 37 10 (mobil)

E-post:
Samuel.Klippfalk@politik.solna.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-07-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-07-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2020-07-01 - 2022-10-31
Miljö- och demokratiberedning Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Omvårdnadsnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Trygghetsrådet Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31