Kent Rune Sjöholm (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Kent.Sjoholm@politik.solna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Exploaterings- och fastighetsberedning Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Solna Vatten AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31