Staffan Löfmark (C)

Kontaktinformation

E-post:
Staffan.Lofmark@politik.solna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31