Förtroendemannaregister för Solna stad

Anna Lasses (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073-938 61 21 (mobil)

E-post:
Anna.Lasses@politik.solna.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och förskolenämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige Ledamot 2021-02-23 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-02-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2021-02-01 - 2022-10-31
Käppalaförbundet, fullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och demokratiberedning Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-03-26 - 2023-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2021-02-09 - 2022-12-31