Förtroendemannaregister Solna stad

Sonja Leikrans (M)

Kontaktinformation

E-post:
Sonja.Leikrans@politik.solna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2020-12-31