Förtroendemannaregister Solna stad

Zanna Mårtensson (M)

Kontaktinformation

E-post:
Zanna.Martensson@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Omvårdnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31