Förtroendemannaregister Solna stad

Sophia Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
Sophia.Andersson@politik.solna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén 1:e vice ordförande 2018-10-29 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Käppalaförbundet, fullmäktige Ersättare 2019-06-17 - 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31
Norrvatten, kommunalförbund Ersättare 2019-06-17 - 2022-12-31