Förtroendemannaregister Solna stad

Jan Perers (S)

Kontaktinformation

E-post:
Jan.Perers@politik.solna.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-31
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 - 2020-12-31