Förtroendemannaregister Solna stad

Elisabet Brolin (S)

Kontaktinformation

E-post:
Elisabet.Brolin@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Omvårdnadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31