Förtroendemannaregister för Solna stad

Samuel Klippfalk (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
072 583 37 10 (mobil)

E-post:
Samuel.Klippfalk@politik.solna.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Exploaterings- och fastighetsberedning Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
Miljö- och demokratiberedning Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Omvårdnadsnämnden Ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Trygghetsrådet Ordförande 2021-01-01 2022-12-31