Förtroendemannaregister för Solna stad

Gustavo Caballero Cervantes (L)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gemensamma familjerättsnämnden Ledamot 2022-11-01 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2022-10-21 2022-12-31
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2022-10-21 2022-12-31
Valnämnden 1:e vice ordförande 2021-08-31 2022-12-31