Förtroendemannaregister Solna stad

Arion Chryssafis (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 433 17 75 (mobil)

E-post:
Arion.Chryssafis@politik.solna.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Internationella Kommittén Ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Miljö- och demokratiberedning Ersättare 2019-04-15 - 2020-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Storstockholms Brandförsvarsförbunds direktion Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Trygghetsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31