Förtroendemannaregister Solna stad

Vakant (C)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ersättare 2018-12-17 - 2022-10-31
Socialnämnden Ledamot 2019-06-17 - 2020-12-31