Förtroendemannaregister Solna stad

Vakant (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ordförande 2019-04-08 - 2022-10-31
Barn- och förskolenämnden Ersättare 2019-06-17 - 2020-12-31