Förtroendemannaregister Solna stad

Vakant (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-31