Förtroendemannaregister för Solna stad

Lars-Erik Salminen (M)

Kontaktinformation

Telefon:
072-583 30 60 (mobil)

E-post:
Lars-Erik.Salminen@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ordförande 2019-10-29 - 2022-10-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-28 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-31
Käppalaförbundet, fullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31