Förtroendemannaregister Solna stad

Martin Andreasson (L)

Kontaktinformation

E-post:
Martin.Andreasson@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31