Jacques de Maré (MP)

Kontaktinformation

E-post:
Jacques.de-Mare@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-28 - 2022-12-31
Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Miljö- och demokratiberedning Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31