Förtroendemannaregister Solna stad

Klas Lindblom (M)

Kontaktinformation

E-post:
Klas.Lindblom@politik.solna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-28 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2020-12-31