Förtroendemannaregister för Solna stad

Arne Öberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-583 37 08 (mobil)
08-746 37 08 (arbete)

E-post:
Arne.Oberg@politik.solna.se