Kerstin Scheutz (V)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.scheutz@solna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Omvårdnadsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31