Tove Pehrsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
Tove.Pehrsson@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Käppalaförbundet, fullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och demokratiberedning Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31