Martin Andreasson (L)

Kontaktinformation

E-post:
Martin.Andreasson@politik.solna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-31
Gemensamma familjerättsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31