Förtroendemannaregister för Solna stad

Axel Östlund (C)

Kontaktinformation

E-post:
Axel.Ostlund@politik.solna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälarens vattenvårdsförbund Ombudssuppleant 2021-01-01 - 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombudssuppleant 2021-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombudssuppleant 2021-01-01 - 2022-12-31