Förtroendemannaregister för Solna stad

Bernhard Huber (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
072 583 19 73 (mobil)

E-post:
Bernhard.Huber@politik.solna.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31
Exploaterings- och fastighetsberedning Ledamot 2019-05-13 - 2020-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2018-11-01 - 2022-10-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vikarierande ordförande 2020-02-25 - 2020-12-31
Mälarens vattenvårdsförbund Vikarierande ombud 2020-02-25 - 2020-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Vikarierande ombud 2020-02-25 - 2020-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Vikarierande ombud 2020-02-25 - 2020-12-31
Överjärva Gård AB Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31