Förtroendemannaregister för Solna stad

Lars Rådén (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-541 54 34 (mobil)

E-post:
Lars.Raden@politik.solna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kompetensnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Filmstadens Kultur Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31