Förtroendemannaregister för Solna stad

Pehr Granfalk (M)

Kontaktinformation

Telefon:
076-771 31 78 (mobil)

E-post:
Pehr.Granfalk@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2018-11-01 - 2022-10-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31