Anders Ekegren (L)

Kontaktinformation

E-post:
Anders.Ekegren@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Käppalaförbundet, fullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Solna Vatten AB 1:e vice ordförande 2019-05-27 - 2022-12-31
Stiftelsen Filmstadens Kultur Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31