Förtroendemannaregister för Solna stad

Marianne Damström Gereben (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070 499 34 65 (mobil)

E-post:
Marianne.Damstrom-Gereben@politik.solna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2018-11-01 - 2022-10-31
Skolnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31