Ruben Wågman (S)

Kontaktinformation

E-post:
Ruben.Wagman@politik.solna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31