Eva-Britt Sandlund (C)

Kontaktinformation

E-post:
Eva-Britt.Sandlund@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Solna tingsrätt Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31
Trygghetsrådet Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31