Magnus Persson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073-62 24 758 (mobil)

E-post:
Magnus.Persson@politik.solna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-02-01 - 2022-10-31
Solna Vatten AB Ordförande 2021-02-23 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31