Förtroendemannaregister för Solna stad

Magnus Persson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073-62 24 758 (mobil)

E-post:
Magnus.Persson@politik.solna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Exploaterings- och fastighetsberedning Ordförande 2019-05-13 - 2020-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens gruppledare Gruppledare KS 2018-11-01 - 2022-10-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 - 2020-12-31