Förtroendemannaregister för Solna stad

Victoria Johansson (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-831515 (mobil)

E-post:
Victoria.Johansson@politik.solna.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Käppalaförbundet, fullmäktige Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och demokratiberedning 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälarens vattenvårdsförbund Ombud 2021-01-01 - 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud 2021-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2021-01-01 - 2022-12-31