Förtroendemannaregister för Solna stad

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-04

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Vakant Socialdemokraterna God man 1
de Maré Jacques Miljöpartiet de gröna God man 2
Vakant God man 3
Vakant God man 4