Förtroendemannaregister för Solna stad

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och beslutar främst om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, men också om budget och skattesats, årsredovisning, översiktsplaner, och organisation för nämnderna.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du till exempel kommittéer, råd, stiftelser och arbetsgrupper i Solna stad.

Partier