Förtroendemannaregister för Solna stad

Söderhalls Renhållningsverk AB SÖRAB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Eliasson Martin Socialdemokraterna Ledamot 1
Hales Terence Miljöpartiet de gröna Ersättare 2
Gidehag Robert Moderaterna Lekmannarevisor (suppleant) 3