Förtroendemannaregister för Solna stad

Solna Vatten AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
de Maré Jacques Miljöpartiet de gröna Ordförande 1
Kontorinis Georgios Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 2
Gustavsson Eva Moderaterna 2:e vice ordförande 3
Karreskog Rehbinder Gustav Centerpartiet Ledamot 4
Ekegren Anders Liberalerna Ledamot 5
Pavasovic Nicholas Vänsterpartiet Ersättare 6
Kettane Ouzine Socialdemokraterna Ersättare 7
Almgren Daniel Miljöpartiet de gröna Ersättare 8
Stark Gustav Moderaterna Ersättare 9
Christiansson Nelia Kristdemokraterna Ersättare 10
Gidehag Robert Moderaterna Lekmannarevisor (ordinarie) 11
Perers Jan Socialdemokraterna Lekmannarevisor (suppleant) 12