Förtroendemannaregister för Solna stad

Elisabet Brolin (S)

Kontaktinformation

E-post:
Elisabet.Brolin@politik.solna.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Ombud att företräda kommunen vid stämmor Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-11-01 2026-10-14