Förtroendemannaregister för Solna stad

Arion Chryssafis (M)

Kontaktinformation

E-post:
Arion.Chryssafis@politik.solna.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Gemensamma familjerättsnämnden Ledamot 2023-01-01 2024-12-31
Demokrati- och digitaliseringsberedningen 2:e vice ordförande 2023-02-21 2024-12-31
Kommunalråd Oppositionsråd 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Internationella kommittén 2:e vice ordförande 2023-01-01 2024-12-31
STORSTHLM Ersättare för ombudet 2023-01-01 2026-12-31