Förtroendemannaregister för Solna stad

Victoria Johansson (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
08-746 15 15 (arbete)

E-post:
Victoria.Johansson@politik.solna.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Östra Sveriges luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2024-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Miljö- och klimatberedningen Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
STORSTHLM Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Sveriges Ekokommuner Ombud vid stämma 2023-01-01 2026-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
Mälarens vattenvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14