Förtroendemannaregister för Solna stad

Kommunfullmäktige (1 st)

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och beslutar främst om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, men också om budget och skattesats, årsredovisning, översiktsplaner, och organisation för nämnderna.