Förtroendemannaregister för Solna stad

Pehr Granfalk (M)

Kontaktinformation

Telefon:
076-771 31 78 (mobil)

E-post:
Pehr.Granfalk@politik.solna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Exploaterings- och fastighetsberedning 1:e vice ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2019-01-01 2022-12-31