Förtroendemannaregister för Solna stad

Lars Granath (L)

Kontaktinformation

E-post:
Lars.Granath@politik.solna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-31
Kompetensnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Storstockholms brandförsvarsförbunds direktion Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31