Förtroendemannaregister för Solna stad

Kommunala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Karlsson Martin Centerpartiet Ordförande 1
Pousette Grönqvist Eva Socialdemokraterna Ledamot 2
Grape-Olausson Inger Vänsterpartiet Ledamot 3
Jansson-Stockfelt Sven Miljöpartiet de gröna Ledamot 4
Mårtensson Zanna Moderaterna Ledamot 5
Wohlin Wottrich Annica Liberalerna Ledamot 6
Klippfalk Samuel Kristdemokraterna Ledamot 7