Förtroendemannaregister för Solna stad

Samuel Klippfalk (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
08-746 37 10 (arbete)

E-post:
Samuel.Klippfalk@politik.solna.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-10-31
Exploateringsberedningen Ledamot 2023-02-21 2024-12-31
Norrenergi AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
STORSTHLM Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Mälardalsrådet Ersättare 2023-06-01 2027-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2024-12-31
Omvårdnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2024-12-31