Förtroendemannaregister för Solna stad

Norrenergi AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wahlstedt Johan Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 1
Åsbrink Ulf Vänsterpartiet Ledamot 2
Hedin Björn Miljöpartiet de gröna Ledamot 3
Sterndal Johan T. Moderaterna Ledamot 4
Klippfalk Samuel Kristdemokraterna Ledamot 5
Canizares Dahlström Alexander Socialdemokraterna Ersättare 6
Westin Paul Centerpartiet Ersättare 7
Paradell Anita Liberalerna Ersättare 8
Gidehag Robert Moderaterna Lekmannarevisor (ordinarie) 9
Perers Jan Socialdemokraterna Lekmannarevisor (suppleant) 10