Förtroendemannaregister för Solna stad

Sara Kukka-Salam (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-543 33 62 (arbete)

E-post:
Sara.Kukka-Salam@politik.solna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Exploateringsberedningen Ordförande 2023-02-21 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-11-01 2026-10-31
Kommunalråd - gruppledare i kommunstyrelsen Gruppledare KS 2022-11-01 2026-10-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-06-01 2027-05-31
Solna-Sundbybergskommittén Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-01 2026-10-14
STORSTHLM Ombud 2023-01-01 2026-12-31