Förtroendemannaregister för Solna stad

Exploateringsberedningen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Kukka-Salam Sara Socialdemokraterna Ordförande 1
Persson Magnus Centerpartiet 1:e vice ordförande 2
Rådén Lars Moderaterna 2:e vice ordförande 3
Lindström Sandra Vänsterpartiet Ledamot 4
Huber Bernhard Miljöpartiet de gröna Ledamot 5
Edholm Peter Liberalerna Ledamot 6
Klippfalk Samuel Kristdemokraterna Ledamot 7